برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

احمد نیرومند
احمد نیرومندمشاور فناوری اطلاعات و ارتباطات[email protected]
طراح و مجری پروژه های مدیریت استراتژیک
دکتر علی رضا یاراحمدی خراسانی
دکتر علی رضا یاراحمدی خراسانیمشاور توسعه و امور راهبردی[email protected]
پژوهشگر و مدرس دانشگاه،مهندس برق قدرت

دکتر مهــدی یاراحمــدی خراســانی
دکتر مهــدی یاراحمــدی خراســانیصاحب امتیاز و مدیر مسئول[email protected]
محقق، نویسنده، روزنامه نگار و مدرس دانشگاه


دکتر سید صابر امامی
دکتر سید صابر امامیمشاور مطالعات مدیریت و امور رسانه[email protected]
محقق و نویسنده

حجه الاسلام والمسلمین دکتر حسین فرزانه
حجه الاسلام والمسلمین دکتر حسین فرزانهمشاور مطالعات فقهی و مذهبی[email protected]
مدرس حوزه و دانشگاه، مهندس کامپیوتر (سخت افزار)

دکتر علی خالدی سردشتی
دکتر علی خالدی سردشتیعضو هیأت علمی و مدیرگروه مطالعات مدیریت دولتی[email protected]
پژوهشگر و مدرس دانشگاه