برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مقالات مدیرمسئول

نمایش # 

حبِ آب

مهدی یاراحمدی خراسانی

25 تیر 1397

11

فرشاد

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 خرداد 1397

61

برای حذف تیم ملی دعا كنید!

مهدی یاراحمدی خراسانی

24 خرداد 1397

39

ترجمان پیشرفت

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 خرداد 1397

34

جايگاه " صبر" در مديريت و سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

21 خرداد 1397

40

محروم و خسته

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 خرداد 1397

34

مدیونید ملاحظۀ بیت المال را بکنید

مهدی یاراحمدی خراسانی

12 خرداد 1397

64

به دنبال چشمان هوشیار

مهدی یاراحمدی خراسانی

12 خرداد 1397

30

باز هم خانواده

مهدی یاراحمدی خراسانی

7 خرداد 1397

71

ژن خاص پرتغالی

مهدی یاراحمدی خراسانی

5 خرداد 1397

58

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری