برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

چای تلخ!

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دلنوشته؛ چای تلخ!
مهدی یاراحمدی خراسانی

 

بی حوصله روی مبل تکیه داده بودم و با کنترل کانال های مختلف تلویزیون را سیر می کردم. هیچ کدام برنامه ای که نظر مرا جلب کند نداشت. زیر لب با خودم غرولند می کردم که این صدا و سیما چنین است و چنان... ناگهان پدرم از آشپزخانه بلند مرا صدا کرد؛ پسرم! چای میخوری برایت بریزم؟

بلافاصله جواب دادم؛ نه بابا خودم میریزم راضی به زحمت شمانیستم.
گفت: تعارف نکن.زحمتی نیست بابا. دارم برای خودم میریزم.برای تو هم میریزم.
چند دقیقه بعد بابا آمد. دو استکان چای. با یک سینی کوچک! فوری بلند شدم...چای را گرفتم و تشکر کردم.
آمدم بنوشم دیدم نعلبکی پر از چایی ست.وای خدای من! تا بحال ندیده بودم..دست بابا چقدر میلرزد.
این چایی عجب تلخ است..تا بحال چای به این تلخی نخورده بودم! دیگر نمی خواهم بابا برای من چایی بریزد...

 

* میخ *

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.67 (3 رای)