برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت منابع انساني

نمایش # 

منابع انساني در آغاز هزاره سوم

دکتر علی رضا شیروانی

5 دی 1395

1455

بررسي رابطه بين سكون زدگي با تحليل رفتگي كاركنان

مهدی یاراحمدی خراسانی

17 اسفند 1394

4663

الگوي روابط انساني در مديريت بومي

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 دی 1394

6364

بررسی عوامل موثر بر ترک خدمت در بین کارکنان

مهدی یاراحمدی خراسانی

13 دی 1394

2696

رویکردهای مدیریت منابع انسانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

25 آذر 1394

2215

رویکردهای مدیریت منابع انسانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

25 آذر 1394

2251

ارتباط بين برنامه ريزي منابع انساني با کارراهه

مهدی یاراحمدی خراسانی

24 آذر 1394

1505

اثرات جنسیت بر الگوهای مدیریت منابع انسانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

24 آذر 1394

6790

الگوی انتقالی در ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 آذر 1394

1106

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری