برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

جامعه شناسی سازمان

نمایش # 

سه پارادایم غالب در جامعه شناسی

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 مهر 1394

1594

خوشبختي را برايم تعريف كن!

مهدی یاراحمدی خراسانی

12 مهر 1394

1997

شاخصهاي كمي و كيفي توسعه اجتماعي

مهدی یاراحمدی خراسانی

8 مهر 1394

1198

سامانه اجتماعي و نقش آن در حکمراني شايسته

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 مهر 1394

1329

شاخصهاي كمي و كيفي توسعه اجتماعي

مهدی یاراحمدی خراسانی

1 مهر 1394

2091

جامعه ها در جهاني با نظامهاي باز

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 شهریور 1394

1762

رويکرد اجتماعي – اقتصادي به مديريت

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 شهریور 1394

1693

جامعه شناسی خلاقیت

مهدی یاراحمدی خراسانی

10 شهریور 1394

1598

عدالت اجتماعی در انديشه ی دينی

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 شهریور 1394

855

‌تحجر و تجدد از منظر استاد شهيد مطهري‌

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 شهریور 1394

1630

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری