برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت آموزشی

نمایش # 

آموزش پويا در سازمان‌هاي توليدي و خدماتي

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 مرداد 1394

1721

نقش رهبری در تطبیق نظام آموزش با استراتژی های سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

25 مرداد 1394

1630

مطالعه موفق با تمرکز

مهدی یاراحمدی خراسانی

21 مرداد 1394

1202

روش هاي صحيح مطالعه

مهدی یاراحمدی خراسانی

21 مرداد 1394

1377

نيازسنجي آموزش كاركنان با الگوي دلفاي

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 مرداد 1394

1338

اثربخشي آموزشي

مهدی یاراحمدی خراسانی

20 تیر 1394

2710

ویژگی های معلم در قرن ۲۱

مهدی یاراحمدی خراسانی

20 تیر 1394

1712

کاربرد نظریه مدیریت علمی در نظارت آموزشی

مهدی یاراحمدی خراسانی

20 تیر 1394

1263

روش تحقيق در مديريت آموزشي

مهدی یاراحمدی خراسانی

20 تیر 1394

1305

نظام آموزشي استراليا

مهدی یاراحمدی خراسانی

20 تیر 1394

1286

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری