برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت ساختار

نمایش # 

سازمان ارگانیک؛ عدم تمركز، انعطاف پذيري، پاسخگويي

ابراهيم محمدي قراسوئي

22 مهر 1396

1156

ساختار سازمانی و کنترل استراتژیک

پرویز نصرتی کردکندی

26 شهریور 1396

2955

طراحی ساختار متناسب با تکنولوژی جدید

کریم یزدانی راد

31 مرداد 1396

1620

سازمان هولوگرافیک و اصول کل نگری

حمیده کریمی

21 اسفند 1395

4535

جایگاه ادهوکراسی و رابطه آن با بوروکراسی

استراتژیست های جوان

12 دی 1395

5562

نیاز به چابکی در مدیریت سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 آذر 1394

2795

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری