برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت ساختار

نمایش # 

دیدگاه ساختار ادهوکراسی به سازمان

ابراهيم محمدي قراسوئي

3 شهریور 1398

127

دیدگاه ساختار ادهوکراسی به سازمان

ابراهيم محمدي قراسوئي

3 شهریور 1398

102

دیدگاه ساختار ادهوکراسی به سازمان

ابراهيم محمدي قراسوئي

3 شهریور 1398

93

دیدگاه ساختار ادهوکراسی به سازمان

ابراهيم محمدي قراسوئي

3 شهریور 1398

99

دیدگاه ساختار ادهوکراسی به سازمان

ابراهيم محمدي قراسوئي

3 شهریور 1398

100

سازمان ارگانیک؛ عدم تمركز، انعطاف پذيري، پاسخگويي

ابراهيم محمدي قراسوئي

22 مهر 1396

1241

ساختار سازمانی و کنترل استراتژیک

پرویز نصرتی کردکندی

26 شهریور 1396

3117

طراحی ساختار متناسب با تکنولوژی جدید

کریم یزدانی راد

31 مرداد 1396

2223

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری