برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت راهبرد و چشم انداز

نمایش # 

نقش رهبری در تطبیق نظام آموزش با استراتژی های سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

25 مرداد 1394

1627

تحقق چشم انـــــداز؛ تبلور شکوفـــائی

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1389

استراتژی اثربخش

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

2019

آناليز قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1704

استراتژي

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1515

فرهنگ و مدیریت استراتژیک

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1694

سیاست

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1762

برنامه ريزي و پيش بيني

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

2097

تاکتیک (رهیافت)

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1366

مدیریت استراتژیک؛ تفکر استراتژیک

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1443

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری