برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت راهبرد و چشم انداز

نمایش # 

نقش رهبری در تطبیق نظام آموزش با استراتژی های سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

25 مرداد 1394

1709

تحقق چشم انـــــداز؛ تبلور شکوفـــائی

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1449

استراتژی اثربخش

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

2129

آناليز قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1793

استراتژي

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1598

فرهنگ و مدیریت استراتژیک

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1773

سیاست

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1836

برنامه ريزي و پيش بيني

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

2171

تاکتیک (رهیافت)

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1431

مدیریت استراتژیک؛ تفکر استراتژیک

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 تیر 1394

1520

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری