برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت عملکرد

نمایش # 

بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 آبان 1394

2629

مديريت گلوگاه

مهدی یاراحمدی خراسانی

7 آبان 1394

3199

اهميت تدوين شاخصها در سيستم ارزيابي

مهدی یاراحمدی خراسانی

21 مهر 1394

1821

چالش های جدید ارزیابی عملکرد

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 مهر 1394

2231

الگوی مناسب مدیریت عملکرد در بخش دولتی

مهدی یاراحمدی خراسانی

12 مهر 1394

2013

ارزيابي اثرات شيفتهاي كاري برعملكرد سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 مهر 1394

2143

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری