برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت عملکرد

نمایش # 

ارزيابي عملكرد با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 مهر 1394

1939

ارکان ارزيابي عملکرد منابع انساني

مهدی یاراحمدی خراسانی

1 مهر 1394

2146

سيستم هاي کاري با عملکرد بالا

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 شهریور 1394

1802

ده تصدی مدیریت عملکرد

مهدی یاراحمدی خراسانی

24 شهریور 1394

1434

استراتژي توليد و عمليات مبتني بر زمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 شهریور 1394

1365

اندازه گيري عملکرد، بايدها و نبايدها

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 شهریور 1394

1345

دو مدل مکمل در ارزيابي عملکرد

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 شهریور 1394

1632

ارزيابي عملکرد و بهبود مستمر سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 شهریور 1394

1346

مدل هاي نوين ارزيابي عملکرد سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 شهریور 1394

1875

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری