برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت و كنترل پروژه

نمایش # 

مدیریت فرآیند های پروژه

مهدی یاراحمدی خراسانی

24 تیر 1394

1155

روشهای اجرائی پروژه ها

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 تیر 1394

1344

مدل بلوغ مدیریت پروژه

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 تیر 1394

1015

استانداردهاي مديريت پروژه

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 تیر 1394

1070

طرح پروژه

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 تیر 1394

1525

حوزه هاي دانش مديريت پروژه

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 تیر 1394

1559

ارزيابي دوره اي پروژه

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 تیر 1394

1793

هرم حمایتی مدیران تازه کار پروژه

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 تیر 1394

1575

آزمون مديريت پروژه حرفه‌اي

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 تیر 1394

1242

سیستم مدیریت تغییر پروژه

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 تیر 1394

1564

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری