برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت كيفيت و استاندارد

نمایش # 

استاندارد های کیفی و کیفیت

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 تیر 1394

1381

مديريت كيفيت؛ استاندارد ISO 9000

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 تیر 1394

1009

مدیریت کیفیت و استاندارد ؛ معرفی استاندارد PMBOK

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 تیر 1394

1315

مديريت كيفيت؛ استاندارد ISO / IEC 17025

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 تیر 1394

1177

مديريت كيفيت؛ استاندارد ISO 14000

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 تیر 1394

1274

مديريت كيفيت؛ استاندارد ISO/TS 16949

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 تیر 1394

1317

مدیریت کیفیت؛ استاندارد OHSAS 18801

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 تیر 1394

1005

مدیریت کیفیت؛ استاندارد QS9000

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 تیر 1394

1176

مدیریت کیفیت؛ استاندارد

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 تیر 1394

1294

مديريت كيفيت؛ مدل تعالی سازمانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 تیر 1394

1331

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری