برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت تحول و توسعه

نمایش # 

فرایند گذار به توسعه با رویکرد حماسه اقتصادی

مهدی یاراحمدی خراسانی

5 دی 1394

1155

آینده‌‌پژوهی و مهدویت

مهدی یاراحمدی خراسانی

16 آذر 1394

1901

مدل سه هفت رشد و مديريت نوين

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 آذر 1394

893

مدیریت توانمندسازی و تحول سازمانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 آذر 1394

1574

تبیین نظری مدیریت تحول با نگاهی به دیدگاه های رهبری

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 آبان 1394

1352

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری