برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

کمال و بالندگی سازمان

نمایش # 

روانشناسی کمال

مهدی یاراحمدی خراسانی

30 مهر 1394

2399

نوآوری ناپیوسته در سازمانهای پیشرو

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 مهر 1394

2394

هستي شناسي بهبود در سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1778

تعالي سازماني، از ديدگاه مولانا

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1423

مديريت كيفيت؛ مدل تعالی سازمانی...EFQM

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

2322

مدل اروپایی تعالی سازمانی، چرا؟

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1797

محاسبات ابري در توسعه سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1649

تعریف بالندگی سازمان بلوغ وچابکی سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1777

تعالي سازماني و بهره وري

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1612

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری