برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

کمال و بالندگی سازمان

نمایش # 

روانشناسی کمال

مهدی یاراحمدی خراسانی

30 مهر 1394

2623

نوآوری ناپیوسته در سازمانهای پیشرو

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 مهر 1394

2518

هستي شناسي بهبود در سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1897

تعالي سازماني، از ديدگاه مولانا

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1505

مديريت كيفيت؛ مدل تعالی سازمانی...EFQM

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

2449

مدل اروپایی تعالی سازمانی، چرا؟

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1896

محاسبات ابري در توسعه سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1770

تعریف بالندگی سازمان بلوغ وچابکی سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1911

تعالي سازماني و بهره وري

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1733

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری