برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت رسانه و ارتباطات

نمایش # 

سازمان هولوگرافیک و اصول کل نگری

حمیده کریمی

21 اسفند 1395

425

جایگاه ادهوکراسی و رابطه آن با بوروکراسی

استراتژیست های جوان

12 دی 1395

651

نیاز به چابکی در مدیریت سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 آذر 1394

629

هرمنوتیک و برساخت گرایی اجتماعی

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 آبان 1394

384

مبانی ساختار سازمانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

10 آبان 1394

914

ساختارهای جدید سازمانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

10 آبان 1394

657

روندهای جديد در ساختار سازمانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

10 آبان 1394

593

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری