برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت و حقوق

نمایش # 

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما

مهدی یاراحمدی خراسانی

17 مرداد 1394

1060

مفاهیم و منابع حقوق اداری

مهدی یاراحمدی خراسانی

17 مرداد 1394

1311

حقوق قراردادهاي دولتي

مهدی یاراحمدی خراسانی

17 مرداد 1394

1238

خاستگاه حقوق بشر و دغدغه هاي امروز

مهدی یاراحمدی خراسانی

17 مرداد 1394

1104

اولین قانون اساسی جهان

مهدی یاراحمدی خراسانی

17 مرداد 1394

1117

مباني حقوق شهروندي

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 مرداد 1394

1325

تمرکز و عدم تمرکز در حقوق اداری ایران

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 مرداد 1394

1927

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری