برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مقالات مدیرمسئول

نمایش # 

اقتصاد خاص

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 ارديبهشت 1401

1

همه برای توسعه شهر

مهدی یاراحمدی خراسانی

27 ارديبهشت 1401

4

گریز از مرکز شهر

مهدی یاراحمدی خراسانی

25 ارديبهشت 1401

6

منظر صوتی در فضای شهری

مهدی یاراحمدی خراسانی

22 ارديبهشت 1401

13

«امید اجتماعی» راهی برای توسعه

مهدی یاراحمدی خراسانی

20 ارديبهشت 1401

17

سیما و منظر شهری

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 ارديبهشت 1401

16

تزریق امید

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 ارديبهشت 1401

21

مدیریت بحران در شهرها

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 ارديبهشت 1401

13

بهینه سازی فرایندهای مدیریت شهری

مهدی یاراحمدی خراسانی

6 ارديبهشت 1401

34

ساختار مدیریت شهری

مهدی یاراحمدی خراسانی

1 ارديبهشت 1401

27

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری